พช.เมืองนครราชสีมา ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565

📋วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565

เวลา 08.00 น. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อรณรงค์สร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชนถึงโทษและพิษภัยจากยาเสพติด ตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการแสดงสัญลักษณ์ “ร่วมใส่เสื้อสีขาวแสดงพลังต่อต้านยาเสพติดโลก” ในการนี้ นายจารุเสษฐ์ พิมพบุตร พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ตัวแทนคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน หมู่บ้านละ 3 คน รวมจำนวน 34 กองทุน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

🏢ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
CDD : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565
#ChangeForGood
#CDD
#พช_เมืองนครราชสีมา
สำนักข่าว พช. เมืองนครราชสีมา รายงาน

(Visited 13 times, 1 visits today)