พช.เมืองนครราชสีมา ร่วมแข่งกีฬาโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช. ประจำปี 2565 “กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ 60 ปี พช.”

☀️ @สพอ.เมืองนครราชสีมา
วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.

🥇 นายจารุเสษฐ์ พิมพบุตร พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครราชสีมา ร่วมโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช. ประจำปี 2565 “กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ 60 ปี พช.”

🏅 โดยมี นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม และได้รับเกียรติจาก นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม

☀️ ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินัล 21 โคราช จังหวัดนครราชสีมา

📸 ภาพ/ข่าว พช.เมืองนครราชสีมา

#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน #UNFAO #WorldSoilDay #GlobalSoilPartnerShip #SEPtoSDGs#SDGforall@kmitl #พช_นครราชสีมา #CNS #ผู้ว่าวิเชียรช่วยได้ #ผู้ว่าวิเชียรช่วยได้1300 #โคราชไม่จน #ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย ฯ…

 

 

(Visited 10 times, 2 visits today)