พช.เมืองนครราชสีมา เดินหน้า “โคราชไม่จน ผู้ว่าวิเชียรช่วยได้”ขับเคลื่อนการดำเนินงานขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มิติด้านรายได้

วันอังคาร ที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565  เวลา 14.30 น.

 

👉นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา ในการติดตามครัวเรือนยากจนที่ตกเกณฑ์มิติด้านรายได้ ครัวเรือน นางทองสุข สอนงามและ เด็กชายทรงภพ ชมพู่ (น้องปังปอนด์) อายุ 2 ขวบ บริเวณชุมชน 2 ข้างทางรถไฟ โดยพัฒนาการจังหวัดได้มอบหมายให้ 👉นายจารุเสษฐ์ พิมพบุตร พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ ติดตามพร้อมสอบถามข้อมูลความเป็นอยู่ รายได้ ซึ่งปัจจุบัน นางทองสุข ประกอบอาชีพขายของชำ น้องปังปอนด์ ยังไม่ได้รับการศึกษา โดยทางครัวเรือนยังกล่าวว่ามีหน่วยงานของรัฐเข้าไปสนับสนุน ในส่วนของเครื่องอุปโภค บริโภค เงิน รวมทั้งของบริจาคต่างๆ ใทางด้านพัฒนาการอำเภอได้มอบสิ่งของให้กับครัวเรือนยากจน ซึ่งครัวเรือนยากจนรายนี้ เป็นครัวเรือนยากจนที่ตกเกณฑ์ในมิติด้านรายได้จากฐานข้อมูลระบบ TPMAP อำเภอเมืองนครราชสีมา และในการลงพื้นที่ครั้งนี้ หน่วยงานสาธารณสุขร่วมลงพื้นที่ในการติดตามสุขภาพของครัวเรือนด้วย เพื่อให้ครัวเรือนยากจนได้รับการช่วยเหลือตามมิติปัญหาต่างๆอย่างครอบคลุม ในทุกมิติ
📌 ณ พื้นที่บริเวณ ชุมชน 2 ข้างทางรถไฟ
อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
#chang for good #CNS
#CDD #เมืองโคราช
#จังหวัดนครราชสีมา
#กรมการพัฒนาชุมชน
📸สถานีข่าว พช.เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

(Visited 5 times, 1 visits today)