พช.เมืองนครราชสีมา ติดตามเยี่ยมให้กำลังใจ ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ เข้าสู่สังคมไร้เงินสด “โคราช Smart City สังคมไร้เงินสด”

🌟วันพุธ ที่ 15 มิถุนายน 2565  เวลา 10.30 น.
👉นายจารุเสษฐ์ พิมพบุตร พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครราชสีมา เยี่ยมชมและอุดหนุนสินค้าตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ อำเภอเมืองนครราชสีมา โดยได้ส่งเสริมรณรงค์ให้ผู้ประกอบการร้านค้าเพิ่มช่องทางใช้จ่ายเงินผ่าน Application ของธนาคาร โดยสแกน QR Code ด้วยโทรศัพท์มือถือในการชำระเงิน เพื่อส่งเสริมนโยบาย“โคราช Smart City สังคมไร้เงินสด” อีกทั้งยังได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการทุกร้านในการพัฒนาตัวสินค้ารวมถึงส่งเสริมการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อเพิ่มยอดจำหน่าย ณ ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ บิ๊กซีสามแยกปัก เวลา 11.00 น. เดินทางไปเยี่ยมชมสินค้า OTOP จังหวัดนครราชสีมา ณ Terminal 21 ชั้น 2 โดยมีสินค้า OTOP จากต่างอำเภอร่วมจำหน่าย ได้แก่ ประเภทกลุ่มผ้าไหม ผ้าฝ้าย สมุนไพรวังว่าน ขนม ฯ
▶️ ณ ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ บิ๊กซีสามแยกปัก และ Terminal 21 ชั้น 2 อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
#cddเมืองนครราชสีมา
#ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้อำเภอเมืองนครราชสีมา
#cddเมืองนครราชสีมา
🎯 Change for Good 🎯
👑 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี ๒๕๖๕
📸 สถานีข่าว พช.เมืองนครราชสีมา รายงาน

 

(Visited 2 times, 1 visits today)