พช.เมืองนครราชสีมา ร่วมแข่งกีฬาโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช. ประจำปี 2565 “กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ 60 ปี พช.”

☀️ @สพอ.เมืองนครราชสีมา วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 10 [...]

อ่านต่อ

พช.เมืองนครราชสีมา ขับเคลื่อนนโยบาย “โคราชไม่จน ผู้ว่าฯ วิเชียรช่วยได้ 1300” ตามโครงการขจัดความยากจนพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในมิติด้านรายได้ ครัวเรือนเป้าหมายตามระบบ TPMAP ปี 2565

พช.เมืองนครราชสีมา ขับเคลื่อนนโยบาย “โคราชไม่จน ผู้ว่าฯ [...]

อ่านต่อ

พช.เมืองนครราชสีมา ร่วมประชุมช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาพร้อมบูรณาการการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในมิติด้านรายได้

พช.เมืองนครราชสีมา ร่วมประชุมช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบา [...]

อ่านต่อ

พช.เมืองนครราชสีมา เดินหน้า “โคราชไม่จน ผู้ว่าวิเชียรช่วยได้”ขับเคลื่อนการดำเนินงานขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มิติด้านรายได้

วันอังคาร ที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565  เวลา 14.30 น. [...]

อ่านต่อ

พช.เมืองนครราชสีมา ติดตามเยี่ยมให้กำลังใจ ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ เข้าสู่สังคมไร้เงินสด “โคราช Smart City สังคมไร้เงินสด”

🌟วันพุธ ที่ 15 มิถุนายน 2565  เวลา 10.30 น. 👉นายจารุเสษ [...]

อ่านต่อ

พช.เมืองนครราชสีมา ขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐ กิจพอเพียง มิติด้านรายได้ โดยการส่งเสริมการสร้างอาชีพจากงบประมาณสนับสนุน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันอังคาร ที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 🕘เวลา 09.00 น. [...]

อ่านต่อ

พช.เมืองนครราชสีมา เดินหน้า “โคราชไม่จน ผู้ว่าวิเชียรช่วยได้”ขับเคลื่อนการดำเนินงานขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย

👉 อำเภอเมืองนครราชสีมา เดินหน้า “โคราชไม่จน ผู้ว่าวิเชี [...]

อ่านต่อ