พช.เมืองนครราชสีมา รับสมัครผู้ประกอบการ OTOP ในการเข้าร่วมคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2565 (otop product champion:OPC) จังหวัดนครราชสีมา

พช.เมืองนครราชสีมา รับสมัครผู้ประกอบการ OTOP ในการเข้าร [...]

อ่านต่อ

พช.เมืองนครราชสีมา ติดตามการดำเนินงานจัดเก็บและการบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2565 อบต.สีมุม

  📝วันอังคาร ที่ 10 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 🕘เวลา 09 [...]

อ่านต่อ

พช.เมืองนครราชสีมา ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเพื่อวางแนวทางในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

วันอังคาร ที่ 10 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 👉เวลา 14.00 น. 👉 [...]

อ่านต่อ

พช.เมืองนครราชสีมา ร่วมเปิดโครงการ ”บริจาคโลหิต 90 พรรษา 90 ล้านซีซีถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. 👉นายวิเ [...]

อ่านต่อ

พช.เมืองนครราชสีมา เดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

“โคราชไม่จน ผู้ว่าวิเชียรช่วยได้” เดินหน้าขับเคลื่อนการ [...]

อ่านต่อ