พช. เมืองนครราชสีมา รับใบประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่ได้รับการยกย่องและมีความดีเด่น ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ประจำเดือน พฤษภาคม ตามโครงการ “ สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ”

 

📅 วันจันทร์ ที่ 30 พฤษภาคม 2565

🕘 เวลา 08.00 น.

🔹 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ที่มีผลการประชาสัมพันธ์การสวมใส่ผ้าไทยดีเด่น ตาม โครงการ “ สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ” ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 เพื่อเป็นการยกย่องหน่วยงานที่มีความดีเด่นด้านการส่งเสริม สนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ด้วยจังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการตามโครงการ “ สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ” และได้พิจารณาจากการประชาสัมพันธ์การสวมใส่ผ้าไทย ผ่านสื่อออนไลน์ เพจ” ผ้าไทยใส่ให้สนุก โคราช” รวมถึงการนำเสนอ Content ที่ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์มากที่สุดใน เดือน พฤษภาคม 2565 ในการนี้มีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลระดับจังหวัด จำนวน 4 หน่วยงาน
☘️หน่วยงานราชการระดับจังหวัด
1. ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา
☘️หน่วยงานราชการระดับอำเภอ
1. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครราชสีมา
2.สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสีดา
🔹ในการนี้นนายจารุเสษฐ์ พิมพบุตร พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมรับใบประกาศในครั้งนี้ด้วย

🏛 ณ ฮอลล์ 1 ชั้น 4 เทอร์มินอล 21 โคราช อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD #ChangeForGood
#SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay #UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#พช.เมืองนครราชสีมา
#พช.นครราชสีมา
#CDD #เมืองโคราช
#จังหวัดนครราชสีมา
#กรมการพัฒนาชุมชน
📸สถานีข่าว พช.เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

 

 

 

 

(Visited 10 times, 1 visits today)