พช.เมืองนครราชสีมา ปฏิบัติหน้าที่คณะทำงานสนับสนุนการคัดสรร สุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตตำบลไทย ปี พ.ศ.2565″ จังหวัดนครราชสีมา ด้านของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก วันที่ 2

📣ข่าว พช.เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

พช.เมืองนครราชสีมา ปฏิบัติหน้าที่คณะทำงานสนับสนุนการคัดสรร สุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตตำบลไทย ปี พ.ศ.2565″ จังหวัดนครราชสีมา ด้านของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก วันที่ 2

📆วันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น.

👉นายจารุเสษฐ์ พิมพบุตร พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครราชสีมา ปฏิบัติหน้าที่คณะทำงานสนับสนุนการคัดสรร สุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตตำบลไทย ปี พ.ศ.2565″ จังหวัดนครราชสีมา ด้านของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก วันที่ 2 พร้อมประสานผู้ประกอบการในการนำผลิตภัณฑ์เข้าร่วมคัดสรร โดยอำเภอเมืองนครราชสีมา มีจำนวน 68 ผลิตภัณฑ์ เข้าร่วมการคัดสรรโดยแยกเป็นประเภท ดังนี้
👉ประเภทอาหาร จำนวน 25 ผลิตภัณฑ์
👉ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 11 ผลิตภัณฑ์
👉ประเภทของใช้ ฯ จำนวน 19 ผลิตภัณฑ์
👉ประเภทสมุนไพรที่มิใช่อาหารฯ จำนวน 13 ผลิตภัณฑ์
โดยการคัดสรร “สุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565” ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2565 ณ Hall 2 Centalplaza อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

Change for Good
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”

#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD #ChangeForGood
#SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay #UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#พช.เมืองนครราชสีมา
#พช.นครราชสีมา

📡สถานีข่าว พช.เมืองนครราชสีมา รายงาน

 

(Visited 14 times, 1 visits today)