พช.เมืองนครราชสีมา ร่วมกิจกรรมโครงการวันรักต้นไม้ประจำปี พ.ศ.2565 ณ ที่สาธารณประโยชน์ตำบลพุดซา

พช.เมืองนครราชสีมา ร่วมกิจกรรมโครงการวันรักต้นไม้ประจำปี พ.ศ.2565 ณ ที่สาธารณประโยชน์ตำบลพุดซา

วันพฤหัสบดี ที่ 12 เดือนพฤษภาคม
พ.ศ.2565

🕘เวลา 07.00 น.

👉นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาปลูกไผ่และไม้ยืนต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียว ภายใต้โครงการ “ปลูกป่าและป้องกันไฟป่า กิจกรรมปลูกไผ่ฝากไว้ให้ลูกหลาน เพิ่มพื้นที่สีเขียว จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี พ.ศ. 2565” โดยมีนายบัลลังก์ ไวทย์ศิริ
นายอำเภอเมืองนครราชสีมา หัวหน้าส่วนราชการ ผอ.ทสจ. นายกเทศมนตรีตำบลพุดซา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯอสม.และประชาชนจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ตำบลพุดซาและพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมกันปลูกต้นไผ่และไม้ยืนต้นชนิดอื่นๆ จำนวนประมาณ 1,300 ต้น อาทิ ต้นคูน ต้นแคนา ต้นนนทรีป่า ต้นตะแบก ต้นมะค่าโมง และต้นพะยุง ณ ที่สาธารณประโยชน์บริเวณบึงพุดซา ตำบลพุดซา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ประมาณ 200 คน ร่วมกิจกรรม
👉ในการนี้ นายจารุเสษฐ์ พิมพบุตร พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา พร้อมด้วยยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครราชสีมา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

⛳️ณ ที่สาธารณประโยชน์บึงพุดซา ตำบลพุดซา
อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา

#chang for good #CNS
#CDD #เมืองโคราช
#จังหวัดนครราชสีมา
#กรมการพัฒนาชุมชน
📸สถานีข่าว พช.เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

 

(Visited 47 times, 1 visits today)