พช.เมืองนครราชสีมา ติดตามการดำเนินงานจัดเก็บและการบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2565 เทศบาลนครนครราชสีมา

📣ข่าว พช.เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

🌼พช.เมืองนครราชสีมา ติดตามการดำเนินงานจัดเก็บและการบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2565 เทศบาลนครนครราชสีมา

📝วันพฤหัสบดี ที่ 28 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

🕘เวลา 09.30 น.
👉นายจารุเสษฐ์ พิมพบุตร พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครราชสีมาติดตามการดำเนินงานจัดเก็บและการบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2565 เทศบาลนครนครราชสีมา ด้วยระบบ Mobile Application และโปรแกรมจัดเก็บบันทึกในระบบ Window Application พร้อมทั้งแนะนำช่องทางการบันทึกในระบบ Web Application อีกหนึ่งช่องทาง แก่ ผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลนครราชสีมา และอาสาสมัครผู้จัดเก็บข้อมูล ในการนี้ทางด้านพัฒนาการอำเภอได้เน้นย้ำในส่วนของความถูกต้องของข้อมูลที่จะนำมาบันทึก เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุด รวมถึงเร่งรัดการบันทึกข้อมูลให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด

📌 ณ ห้องประชุมกองสวัสดิการและสังคมเทศบาลนครนครราชสีมา
อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา

#กรมการพัฒนาชุมชน
#การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2565
#การจัดเก็บข้อมูล กชช2.ค ปี 2565
#CDDเมืองนครราชสีมา

📸สถานีข่าว พช.เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

(Visited 9 times, 1 visits today)