พช.เมืองนครราชสีมา เดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน

“โคราชไม่จน ผู้ว่าวิเชียรช่วยได้” เดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) อำเภอเมืองนครราชสีมา
👉 @สพอ.เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
📅วันที่ 25 เมษายน 2565
🕖 เวลา 09.00 น.
🌱นายบัลลังก์ ไวทย์ศิริ นายอำเภอเมืองนครราชสีมา เป็นประธานในการมอบโค-กระบือ ให้เกษตรกรยืมเพื่อการผลิต ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน 37 ราย โค 41 ตัว มูลค่า 1,148,000 บาท โดยครัวเรือนเกษตรที่ได้รับโค-กระบือได้คัดเลือกจากฐานข้อมูลระบบ TPMAPมิติด้านรายได้ตามโครงการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอเมืองนครราชสีมาของตำบลหนองระเวียงและตำบลหมื่นไวย จำนวน 37 ครัวเรือน ในการนี้ นายจารุเสษฐ์ พิมพบุตร พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา พร้อมด้วย นายวิชญ์วรุจ รักษาภักดี นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พัฒนากรตำบลพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอเมืองนครราชสีมา (ศจพ.อ.) และ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองนครราชสีมา ทีมปฎิบัติการตำบล ทีมพี่เลี้ยง ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น ร่วมมอบโค-กระบือในครั้งนี้ด้วย
📍 ณ บ้านหนองระเวียง หมู่ที่ 12 ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา CDD : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565
#ChangeForGood
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAII@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน สำนักข่าว พช. เมืองนครราชสีมา รายงาน

(Visited 12 times, 1 visits today)