พช.เมืองนครราชสีมา ติดตามการดำเนินงานจัดเก็บและการบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2565 เทศบาลนครนครราชสีมา

📣ข่าว พช.เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 🌼พช.เมืองนคร [...]

อ่านต่อ

พช.เมืองนครราชสีมา เดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน

“โคราชไม่จน ผู้ว่าวิเชียรช่วยได้” เดินหน้าขับเคลื่อนการ [...]

อ่านต่อ

พช.เมืองนครราชสีมา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ.2565

📣ข่าว พช.เมืองนครราชสีมา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนค [...]

อ่านต่อ

พช.เมืองนครราชสีมาร่วมประชุมการตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนตามภารกิจสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

พช.เมืองนครราชสีมาร่วมประชุมการตรวจราชการกรมการพัฒนาชุม [...]

อ่านต่อ