พช.เมืองนครราชสีมา เดินตลาดประชารัฐก้าวสู่สังคมไร้เงินสด “โคราช Smart City สังคมไร้เงินสด”ณ ตลาดหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมา

วันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายพงษ์เทพ จันทร์นอก ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) ร่วมด้วยนายจารุเสษฐ์ พิมพบุตร พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา ได้มอบแผ่นป้ายชื่อร้านพร้อมแผ่นแสกน QR CODE ช่องทางการชำระเงินค่าผลิตภัณฑ์ จำนวน 16 แผ่นป้าย และร่วมเดินเยี่ยมชมตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ “โคราชสังคมไร้เงินสด” โดยมี นายทรงโปรด เพชรสุข ท้องถิ่นอำเภอเมืองนครราชสีมา และ นางสาวพูลทรัพย์ รอดสำอางค์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้รับผิดชอบงานหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ประกอบการ OTOP ที่นำสินค้ามาวางจำหน่ายให้ ยกระดับให้เป็นตลาดไร้เงินสด เพื่อเพิ่มความสะดวกในการชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งยังเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ซึ่งเหมาะสมกับภาวการณ์ในปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง และในปี 2565 จังหวัดนครราชสีมา มุ่งสู่การเป็นเมืองแห่งการทำธุรกรรมออนไลน์ ใช้จ่ายเงินผ่าน Application/ Q R Code “Korat Smart City Korat Cashless Society” โคราช สังคมไร้เงินสด เพิ่มความสะดวกในการชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น การสแกนจ่ายผ่าน QR Code หรือการโอนเงินผ่านแอปพลิเคชั่นของธนาคารต่าง ๆ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

#KORATCASHLESS
#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#EBMN2565
#click ชุมชน
#OTOP

 

(Visited 61 times, 1 visits today)