พช.เมืองนครราชสีมา ร่วมรับฟังการประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ ระบบโปรแกรมจัดเก็บบันทึก จปฐ. ประจำปี 2565

📱 วันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.

☀️นายจารุเสษฐ์ พิมพบุตร พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา มอบ นายพรพจน์ สมพงษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบงานจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน และเจ้าหน้าที่บุคลากรในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครราชสีมา รับฟังการประชุมผ่านระบบ Video Conference ของกรมการพัฒนาชุมชน เรื่องประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจโปรแกรมจัดเก็บและบันทึกฯ ผ่านได้ทั้ง 3 ช่องทางออนไลน์ และแจ้งช่องทางดาวน์โหลดโปรแกรมจัดเก็บบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค ปี2565

1. โปรแกรมสำหรับเครื่องPC ดาวน์โหลดได้เมื่อกรมการพัฒนาชุมชนแจ้ง

2.โปรแกรมสำหรับมือถือ (Mobile Application) สำหรับ Android

3.โปรแกรมสำหรับ Web Application

โดยจะเริ่มบันทึกเข้าระบบได้ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2565 เป็นต้นไปพร้อมแจ้งสปอตวิทยุเพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บ จปฐ. ประจำปี

#จปฐ.เมืองนครราชสีมา
#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#จปฐ.2565
#click ชุมชน
#จปฐ

(Visited 25 times, 1 visits today)