สตรีอ.เมืองนครราชสีมา ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพตามโครงการขจัดความยากจนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลสุรนารี

สตรีอ.เมืองนครราชสีมา ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพตามโครงการขจัดความยากจนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลสุรนารี

👑 วันอังคาร ที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 น.
👉นายจารุเสษฐ์ พิมพบุตร พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา มอบหมายคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองนครราชสีมา จำนวน 25 ตำบล โดยในวันนี้คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลสุรนารีได้ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพตามโครงการขจัดความยากจนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ตำบลสุรนารี จำนวน 3 ครัวเรือน เพื่อช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการขจัดความยากจนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ณ พื้นที่ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
🎯CDD : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565
#ChangeForGood
#วันสตรีสากล
#ศจพ
#สถานีข่าว_พช_เมืองนครราชสีมา_รายงาน

(Visited 10 times, 1 visits today)