พช.เมืองนครราชสีมาดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกกองทุน พัฒนาบทบาทสตรี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

วันพุธที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 11.00 น. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกกองทุนพัฒนา บทบาทสตรี อำเภอเมืองนครราชสีมา พร้อมด้วยนายบัลลังก์ ไวทย์ศิริ นายอำเภอเมืองนครราชสีมา นายพิศณุ คุณชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 นายศักดิ์ชัย ชาติพุดซา กำนันตำบลหนองกระทุ่ม ร่วมพบปะสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เยี่ยมชมนิทรรศการสินค้าของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และมอบถุงยังชีพโครงการ “ร่วมใจแก้จนคนโคราช” ให้กับประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลจำนวน 25 ตำบล โดยมี นางสุทิน ชาติพุดซา ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองนครราชสีมา กล่าวรายงาน

โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบทสตรี ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบทสตรีจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 74,227 บาท มีสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจาก 25 ตำบล ของอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมาเป็นกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ รวมจำนวนทั้งสิ้น 243 คน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล 2.เพื่อฝึกทักษะ การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 3.เพื่อฝึกทักษะภาวะผู้นำ และการเข้าสังคมของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ในการนี้นายจารุเสษฐ์ พิมพบุตร พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา ร่วมบรรยาย แนวทางในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและรับมอบนโยบายการขับเคลื่อนกิจกรรม การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และได้ประกาศเจตนารมณ์วาระแก้จนคนโคราช พร้อมมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือครัวเรือนยากจนในพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมา จำนวน 25 ตำบล จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ณ หอประชุมโรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
#จังหวัดนครราชสีมา
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD #ChangeForGood
#SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay #UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#พช_เมืองนครราชสีมา #CNS
📸สถานีข่าว พช.เมืองนครราชสีมา รายงาน

 

 

 

 

 

 

 

(Visited 36 times, 1 visits today)