พช.เมืองนครราชสีมาร่วมกิจกรรมตลาดกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีก้าวสู่สังคมไร้เงินสด “โคราช Smart City สังคมไร้เงินสด” ครั้งที่ 2

พช.เมืองนครราชสีมาร่วมกิจกรรมตลาดกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีก้าวสู่สังคมไร้เงินสด “โคราช Smart City สังคมไร้เงินสด” ครั้งที่ 2

👉 วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นายวิจิตร กิจวิรัตน์ ปลัดจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 2 “โคราช Smart City สังคมไร้เงินสด” ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยมี หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี คณะกรรมการพัฒนาสตรี เข้าร่วมกิจกรรม โดยมี นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวรายงาน
นายวิจิตร กิจวิรัตน์ ปลัดจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า จังหวัดนครราชสีมา ได้เล็งเห็นความสำคัญในการผลักดัน ส่งเสริมช่องทางการตลาด การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้สาธารณชนได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานให้เป็นที่ประจักษ์ และยกระดับให้เป็นตลาดไร้เงินสด เพื่อเพิ่มความสะดวกในการชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งยังเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ซึ่งเหมาะสมกับภาวการณ์ในปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง และในปี 2565 จังหวัดนครราชสีมา มุ่งสู่การเป็นเมืองแห่งการทำธุรกรรมออนไลน์ ใช้จ่ายเงินผ่าน Application/ Q R Code “Korat Smart City Korat Cashless Society” โคราช สังคมไร้เงินสด
ด้าน นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ว่า กรมการพัฒนาชุมชนได้มีการผลักดันให้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี “เป็นแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ สนับสนุนการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่สตรีและองค์กรสตรี” โดยกิจกรรมในวันนี้จัดขึ้นเพื่อต้องการสนับสนุนส่งเสริมช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
👉ในการนี้ นายจารุเสษฐ์ พิมพบุตร พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครราชสีมา คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองนครราชสีมาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยอำเภอเมืองนครราชสีมา มีกลุ่มอาชีพรวมถึงกลุ่มสินค้า OTOP เข้าร่วมดังนี้ 1.เครื่องนอนหนองยารักษ์ ตำบลพุดซา
2.ก้องรองเท้าผ้าไทย ต.สุรนารี
3.กลุ่มอาชีพสตรีตำบลหัวทะเล
4.กุ้งปลาส้ม ตำบลโพธิ์กลาง
5.หมูสะเต๊ะ ม.8 ตำบลหนองบัวศาลา
6.กลุ่มน้ำพริกบ้านลำเชิงไกร
7.กลุ่มสลัดโรลป้าแวว
8.กลุ่มน้ำพริกแกงใต้ป้าเก๋
9.กลุ่มไส้กรอก หมูแดดเดียว ตำบลหัวทะเล
10.กลุ่มซาลาเปา ตำบลหัวทะเล
11.กลุ่มเมี่ยงคำป้าสาว
ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ยังกำหนดให้เป็นตลาดไร้เงินสด เพื่อเพิ่มความสะดวกในการชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น การสแกนจ่ายผ่าน QR Code หรือการโอนเงินผ่านแอปพลิเคชั่นของธนาคารต่าง ๆ การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
🌟 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
#จปฐ.เมืองนครราชสีมา
#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#จปฐ.2565
#click ชุมชน
#จปฐ

 

 

 

(Visited 60 times, 1 visits today)