พช.เมืองนครราชสีมา ร่วมรับฟังการประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ ระบบโปรแกรมจัดเก็บบันทึก จปฐ. ประจำปี 2565

📱 วันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ☀️นายจารุเสษฐ์ พิ [...]

อ่านต่อ

พช.เมืองนครราชสีมา เดินตลาดประชารัฐก้าวสู่สังคมไร้เงินสด “โคราช Smart City สังคมไร้เงินสด”ณ ตลาดหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมา

วันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายพงษ์เทพ จันทร์นอ [...]

อ่านต่อ

สตรีบ้านจอหอ ฝึกอบรมการทำน้ำยาอเนกประสงค์เพื่อลดรายจ่ายครัวเรือน และแบ่งปันแก่ครัวเรือนยากจนในพื้นที่

👑 วันเสาร์ ที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. 👉นายจารุเสษ [...]

อ่านต่อ

สตรีอ.เมืองนครราชสีมา ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพตามโครงการขจัดความยากจนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลสุรนารี

สตรีอ.เมืองนครราชสีมา ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพตามโครงการขจ [...]

อ่านต่อ

พช.เมืองนครราชสีมาดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกกองทุน พัฒนาบทบาทสตรี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

วันพุธที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 11.00 น. นายวิเชียร จ [...]

อ่านต่อ

พช.เมืองนครราชสีมาร่วมกิจกรรมตลาดกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีก้าวสู่สังคมไร้เงินสด “โคราช Smart City สังคมไร้เงินสด” ครั้งที่ 2

พช.เมืองนครราชสีมาร่วมกิจกรรมตลาดกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุน [...]

อ่านต่อ