พช.เมืองนครราชสีมา ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ปี 2565

📣ข่าว พช.เมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา

🌤 วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565
🕘 เวลา 9.00 น.

☘️พช.เมืองนครราชสีมา ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ปี 2565☘️

👉นายจารุเสษฐ์ พิมพบุตร พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครราชสีมา ร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
👉 ได้รับเกียรติจากนายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมชี้แจงในครั้งนี้ พร้อมด้วยนางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา ให้แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนและจังหวัดนครราชสีมา และผู้อำนวยการกลุ่มงาน 4 กลุ่มงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการชี้แจงตัวชี้วัดในการปฏิบัติราชการ พร้อมได้ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
📢 พร้อมนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ได้แสดงเจตจำนงค์การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และประชาสัมพันธ์การใช้งาน “Click ชุมชน” เป็นแพลตฟอร์มบริการดิจิทัลการพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็วและใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและพัฒนาความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ผ่าน 9 Feature ที่สำคัญ

📌 ณ โรงแรมสบายโฮเทล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

🎯 Change for Good 🎯
👑 “๖๐ ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD #ChangeForGood
#SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay #UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#พช_นครราชสีมา #CNS
📸 สถานีข่าว พช.เมืองนครราชสีมา รายงาน

(Visited 5 times, 1 visits today)