พช.เมืองนครราชสีมา ร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด (โต๊ะข่าว) จังหวัดนครราชสีมา ผ่านแอปพลิเคชั่น ZOOM

📣ข่าว พช.เมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา

👉พช.เมืองนครราชสีมา ร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด (โต๊ะข่าว) จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือนมกราคม 2565 ผ่านแอปพลิเคชั่น ZOOM

🌟วันอังคาร ที่ 18 มกราคม 2565
เวลา 13.00 น.

👉นายจารุเสษฐ์ พิมพบุตร พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา
มอบหมาย นายพรพจน์ สมพงษ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด (โต๊ะข่าว) จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือนมกราคม 2565 ผ่านแอปพลิเคชั่น ZOOM ในการนี้ทางด้านพัฒนาชุมชนได้นำเสนอในส่วนการดำเนินงานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินของอำเภอเมืองนครราชสีมา ในการป้องกันยาเสพติดในพื้นที่

👉ณ ห้องประชุมที่ว่าการ
อำเภอเมืองนครราชสีมา ชั้น 3
จังหวัดนครราชสีมา
#cddเมืองนครราชสีมา
#กองทุนแม่ของแผ่นดิน
#cddเมืองนครราชสีมา
🎯 Change for Good 🎯
👑 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี ๒๕๖๕
📸 สถานีข่าว พช.เมืองนครราชสีมา รายงาน

(Visited 5 times, 1 visits today)