พช.เมืองนครราชสีมาติดตาม แปลงผัก สวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ปลูกพืชผักสวนครัว แบ่งปัน” ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

☘️พช.เมืองนครราชสีมาติดตาม
แปลงผัก สวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ปลูกพืชผักสวนครัว แบ่งปัน” ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา☘️

วันอังคาร ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565
เวลา 15.00 น.

👉นายจารุเสษฐ์ พิมพบุตร พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา มอบหมายให้
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครราชสีมา ลงพื้นที่ในการกำจัดวัชพืช ทำความสะอาด บริเวณแปลงผักที่ปลูก การปลูกผักสวนครัว ระยะที่ 2 เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและอำนวยประโยชน์แก่ประชาชน รวมถึงส่งเสริม รณรงค์ให้ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา ร่วมปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19

ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
#ปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหารระยะที่2
#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา #CNS
📸 ที่นี่โคราช สถานีข่าว พช. รายงาน

(Visited 5 times, 1 visits today)