พช.เมืองนครราชสีมา ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและ พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนครราชสีมา (ศจพ.จ.นม.) ครั้งที่ 1

พช.เมืองนครราชสีมา ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและ พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนครราชสีมา (ศจพ.จ.นม.) ครั้งที่ 1/2565🌟
🌟วันศุกร์ ที่ 14 มกราคม 2565
เวลา 14.00 น.
👉นายณรงชนนฐ์ ดีปู่ ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองนครราชสีมารักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองนครราชสีมาประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอเมืองนครราชสีมา มอบหมายให้👉นายจารุเสษฐ์ พิมพบุตร พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา
👉 มอบหมายนายพรพจน์ สมพงษ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนครราชสีมา (ศจพ.จ.นม.) ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาผลการตรวจสอบข้อมูล (Re – check) บุคคล/ครัวเรือนเป้าหมาย และครัวเรือนตกหล่นนอกเหนือจากระบบ TPMAP ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Google Meet

▶️ ณ ห้องประชุมสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
#cddเมืองนครราชสีมา
#การขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจน
#cddเมืองนครราชสีมา
🎯 Change for Good 🎯
👑 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี ๒๕๖๕
📸 สถานีข่าว พช.เมืองนครราชสีมา รายงาน

(Visited 3 times, 1 visits today)