พช.เมืองนครราชสีมา ขานรับนโยบายผู้ว่าฯในการรณรงค์ส่งเสริมตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ เข้าสู่สังคมไร้เงินสด “โคราช Smart City สังคมไร้เงินสด”🌟

📣ข่าว พช.เมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา

👉พช.เมืองนครราชสีมา ขานรับนโยบายผู้ว่าฯในการรณรงค์ส่งเสริมตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ เข้าสู่สังคมไร้เงินสด “โคราช Smart City สังคมไร้เงินสด”🌟
🌟วันศุกร์ ที่ 14 มกราคม 2565
เวลา 08.30 น.
👉นายจารุเสษฐ์ พิมพบุตร พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครราชสีมา เยี่ยมชมสินค้าตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ อำเภอเมืองนครราชสีมา โดยได้ส่งเสริมรณรงค์ให้ผู้ประกอบการร้านค้าเพิ่มช่องทางใช้จ่ายเงินผ่าน Application ของธนาคาร โดยแสกน QR Code ด้วยโทรศัพท์มือถือในการชำระเงิน เพื่อส่งเสริมนโยบาย“โคราช Smart City สังคมไร้เงินสด” อีกทั้งยังจัดโปรโมชั่นสำหรับประชาชนที่ซื้อสินค้าครบตามจำนวนสินค้าแต่ละชนิดโดยจะได้รับถุงผ้าเป็นของรางวัล เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการซื้อสินค้าในตลาดประชารัฐรวมถึงเป็นการเพิ่มรายได้และยอดจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการในช่วงการระบาด ของสถานการณ์ covid-19 อีกทั้งยังป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน โดยการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
▶️ ณ ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
#cddเมืองนครราชสีมา
#ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้อำเภอเมืองนครราชสีมา
#cddเมืองนครราชสีมา
🎯 Change for Good 🎯
👑 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี ๒๕๖๕
📸 สถานีข่าว พช.เมืองนครราชสีมา รายงาน

(Visited 15 times, 2 visits today)