🌼พช.เมืองนครราชสีมา สรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนไตรมาส1/2565 และวางแผนขับเคลื่อนงาน ไตรมาส 2/2565

📣ข่าว พช.เมืองนครราชสีมา
🌼พช.เมืองนครราชสีมา สรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนไตรมาส1/2565 และวางแผนขับเคลื่อนงาน ไตรมาส 2/2565
📝วันอังคาร ที่ 11
เดือนมกราคม
พ.ศ.2565
🕘เวลา 09.00 น.
👉นายจารุเสษฐ์ พิมพบุตร พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครราชสีมา ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนไตรมาส1/2565 และวางแผนขับเคลื่อนงาน ไตรมาส 2/2565
ในการนี้ได้แจ้งข้อปฏิบัติราชการในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานต่างๆให้ดำเนินงาน ตามแนวทางและระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งได้แนะนำข้าราชการย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ 1 ราย รายนายรวินท์ นวลดี นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมทั้งมอบหมายงานตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน
📌 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครราชสีมา
อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
#chang for good #CNS
#CDD #เมืองโคราช
#จังหวัดนครราชสีมา
#กรมการพัฒนาชุมชน
📸สถานีข่าว พช.เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
#chang

(Visited 9 times, 1 visits today)