👉พช.เมืองนครราชสีมา ประสานงาน กองสวัสดิการและสังคมเทศบาลนครฯในการเตรียมจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ปี 2565 ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ และการขับเคลื่อนงานในเขตเทศบาลนครนคราชสีมา 🌟

ข่าว พช.เมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
👉พช.เมืองนครราชสีมา ประสานงาน กองสวัสดิการและสังคมเทศบาลนครฯในการเตรียมจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ปี 2565 ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ และการขับเคลื่อนงานในเขตเทศบาลนครนคราชสีมา 🌟
🌟วันศุกร์ ที่ 7 มกราคม 2565
เวลา 13.00 น.
👉นายจารุเสษฐ์ พิมพบุตร พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประสานงานกองสวัสดิการและสังคมเทศบาลนครนครราชสีมาเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปีงบประมาณ 2565 ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์และการขับเคลื่อนงานในเขตเทศบาลนครนคราชสีมาในการนี้ นางภัทรวดี ปรินแคน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชน เทศบาลนครนครราชสีมา ให้การต้อนรับและร่วมวางแนวทางการขับเคลื่อนงาน รวมถึงการประสานงานกับผู้นำชุมชนในแต่ละเขตเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ มีความถูกต้องครบถ้วนทุกครัวเรือนและทันตามระยะเวลาที่กำหนด และได้ร่วมมอบความสุข เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2565 แด่ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนเทศบาลนครนครราชสีมา
▶️ ณ กองสวัสดิการและสังคมเทศบาลนครนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
#cddเมืองนครราชสีมา
#จปฐ.2565
#cddเมืองนครราชสีมา
🎯 Change for Good 🎯
👑 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี ๒๕๖๕
📸 สถานีข่าว พช.เมืองนครราชสีมา รายงาน
#cddเมืองนครราชสีมา

(Visited 3 times, 1 visits today)