👉พช.เมืองนครราชสีมา มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนติดตามรดน้ำแปลงผัก จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

📣ข่าว พช.เมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา

👉พช.เมืองนครราชสีมา มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนติดตามรดน้ำแปลงผัก จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
🌟วันพฤหัสบดี ที่ 6 ธันวาคม 2565
เวลา 16.00 น.
👉นายจารุเสษฐ์ พิมพบุตร พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา มอบหมาย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จัดเวรในการติดตามและรดน้ำแปลงผัก จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา โดยมอบหมายให้รดน้ำทุกวันและกำจัดวัชพืชบริเวณแปลงผัก
ตามกิจกรรมการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยรณรงค์ให้มีการปลูกผักสวนครัวทุกครัวเรือนทั่วจังหวัด เน้นการพึ่งตนเอง และความสามัคคีของคนในชุมชนและเพื่อเป็นการต่อยอดขยายผลการดำเนินงานโครงการปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร ในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ให้มีความมั่นคงอย่างยั่งยืน และภายใต้แนวคิด “1 หมู่บ้าน 1 ถนนกินได้ 1 ถนนแบ่งปัน, 1 ตำบล 1 ถนนกินได้ 1 ถนนแบ่งปัน และ 1 อำเภอ 1 ถนนกินได้ 1 ถนนแบ่งปัน” ในพื้นที่ว่างบริเวณริมถนนสาธารณะโดยได้ร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อแบ่งปันให้กับคนในชุมชน

▶️ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
#cddเมืองนครราชสีมา
#ปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหาร
#cddเมืองนครราชสีมา
🎯 Change for Good 🎯
👑 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี ๒๕๖๕
📸 สถานีข่าว พช.เมืองนครราชสีมา รายงาน

(Visited 12 times, 1 visits today)