พช.เมืองนครราชสีมา ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 1/2565

👉พช.เมืองนครราชสีมา ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดต [...]

อ่านต่อ

พช.เมืองนครราชสีมา ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ปี 2565

📣ข่าว พช.เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 🌤 วันอังคารท [...]

อ่านต่อ

🌼พช.เมืองนครราชสีมา สรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนไตรมาส1/2565 และวางแผนขับเคลื่อนงาน ไตรมาส 2/2565

📣ข่าว พช.เมืองนครราชสีมา 🌼พช.เมืองนครราชสีมา สรุปผลการด [...]

อ่านต่อ

พช.เมืองนครราชสีมา ร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด (โต๊ะข่าว) จังหวัดนครราชสีมา ผ่านแอปพลิเคชั่น ZOOM

📣ข่าว พช.เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 👉พช.เมืองนคร [...]

อ่านต่อ

พช.เมืองนครราชสีมาติดตาม แปลงผัก สวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ปลูกพืชผักสวนครัว แบ่งปัน” ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

☘️พช.เมืองนครราชสีมาติดตาม แปลงผัก สวนครัวเพื่อสร้างควา [...]

อ่านต่อ

พช.เมืองนครราชสีมา ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและ พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนครราชสีมา (ศจพ.จ.นม.) ครั้งที่ 1

พช.เมืองนครราชสีมา ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวย [...]

อ่านต่อ

พช.เมืองนครราชสีมา ขานรับนโยบายผู้ว่าฯในการรณรงค์ส่งเสริมตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ เข้าสู่สังคมไร้เงินสด “โคราช Smart City สังคมไร้เงินสด”🌟

📣ข่าว พช.เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 👉พช.เมืองนคร [...]

อ่านต่อ