🌼พช.เมืองนครราชสีมา ร่วมสนับสนุนและให้กำลังใจกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ หมู่ที่ 9 ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา สู้ภัยโควิด19🌼

📣ข่าว พช.เมืองนครราชสีมา 🌼พช.เมืองนครราชสีมา ร่วมสนับสน [...]

อ่านต่อ

✨ อ.เมืองนครราชสีมา ดำเนินโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลบ้านใหม่

📍 พช. เมืองนครราชสีมา จ. นครราชสีมา ✨ อ.เมืองนครราชสีมา [...]

อ่านต่อ

✨ พช.เมืองนครราชสีมา ร่วมประกาศวาระจังหวัดนครราชสีมา ในการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ร่วมใจแก้จน คนโคราช”

📍 พช. เมืองนครราชสีมา จ. นครราชสีมา ✨ พช.เมืองนครราชสีม [...]

อ่านต่อ

✨ อ.เมืองนครราชสีมา ดำเนินโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลจอหอ ตำบลโคกสูง ตำบลพุดซา✨

📍 พช. เมืองนครราชสีมา จ. นครราชสีมา ✨ อ.เมืองนครราชสีมา [...]

อ่านต่อ

✨ อ.เมืองนครราชสีมา ดำเนินโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลมะเริง

📍 พช. เมืองนครราชสีมา จ. นครราชสีมา ✨ อ.เมืองนครราชสีมา [...]

อ่านต่อ

✨ อ.เมืองนครราชสีมา ดำเนินโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565✨ ตำบลสุรนารี

📍 พช. เมืองนครราชสีมา จ. นครราชสีมา ✨ อ.เมืองนครราชสีมา [...]

อ่านต่อ

🌼พช.เมืองนครราชสีมา ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา

📣ข่าว พช.เมืองนครราชสีมา 🌼พช.เมืองนครราชสีมา ร่วมมอบผ้า [...]

อ่านต่อ

🌼พช.เมืองนครราชสีมา ประชุมเจ้าหน้าที่วางแผนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนไตรมาส 1/2565

📣ข่าว พช.เมืองนครราชสีมา 🌼พช.เมืองนครราชสีมา ประชุมเจ้า [...]

อ่านต่อ