👉พช.เมืองนครราชสีมา สำรวจพื้นที่ในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”ประจำปีงบประมาณ 2565

ข่าว พช.เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 👉พช.เมืองนครร [...]

อ่านต่อ

👉พช.เมืองนครราชสีมา สำรวจพื้นที่ในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”ประจำปีงบประมาณ 2565

ข่าว พช.เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 👉พช.เมืองนครร [...]

อ่านต่อ

👉พช.เมืองนครราชสีมา สำรวจพื้นที่ในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”ประจำปีงบประมาณ 2565

ข่าว พช.เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 👉พช.เมืองนครร [...]

อ่านต่อ

👉พช.เมืองนครราชสีมา ร่วมดำเนินการโรงครัวพระราชทานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

ข่าว พช.เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 👉พช.เมืองนครร [...]

อ่านต่อ

🌼พช.เมืองนครราชสีมา ประชุมเจ้าหน้าที่วางแผนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ☘️

🌿ที่นี่โคราช 🌿 📣ข่าว พช.เมืองนครราชสีมา 🌼พช.เมืองนครราช [...]

อ่านต่อ

พช.เมืองนครราชสีมา ร่วมดำเนินการโรงครัวพระราชทานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

ข่าว พช.เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 👉พช.เมืองนครร [...]

อ่านต่อ

พช.เมืองนครราชสีมา ร่วมดำเนินการโรงครัวพระราชทานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

ข่าว พช.เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 👉พช.เมืองนครร [...]

อ่านต่อ

พช.เมืองนครราชสีมา ร่วมดำเนินการโรงครัวพระราชทานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

ข่าว พช.เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 👉พช.เมืองนครร [...]

อ่านต่อ