🎇 พช.เมืองนครราชสีมา ร่วมกับผู้ประกอบการร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดออนไลน์

📣ข่าว พช.เมืองนครราชสีมา 🌼พช.เมืองนครราชสีมา 🌤 วันพุธที [...]

อ่านต่อ

🌼พช.จังหวัดนครราชสีมา ติดตามความก้าวหน้าในการบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) เทศบาลนครนครราชสีมา และเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม

📣ข่าว พช.เมืองนครราชสีมา 🌼พช.จังหวัดนครราชสีมา ติดตามคว [...]

อ่านต่อ

🌼พช.เมืองนครราชสีมา ติดตามการดำเนินงานจัดเก็บและการบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) 👉ตำบลหนองไผ่ล้อม

📣ข่าว พช.เมืองนครราชสีมา 🌼พช.เมืองนครราชสีมา ติดตามการด [...]

อ่านต่อ

🌼พช.เมืองนครราชสีมา ติดตามการดำเนินงานจัดเก็บและการบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) 👉ตำบลบ้านโพธิ์ 👉ตำบลหนองไข่น้ำ

19:26 тυηgσє 📣ข่าว พช.เมืองนครราชสีมา 🌼พช.เมืองนครราชสี [...]

อ่านต่อ