🌼พช.เมืองนครราชสีมา ติดตามการดำเนินงานจัดเก็บและการบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค)

📣ข่าว พช.เมืองนครราชสีมา 🌼พช.เมืองนครราชสีมา ติดตามการด [...]

อ่านต่อ

🌼พช.เมืองนครราชสีมา ติดตามการดำเนินงานจัดเก็บและการบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ต.บ้านโพธิ์ ต.พุดซา ต.หนองระเวียง ต.หนองไข่น้ำ

📣ข่าว พช.เมืองนครราชสีมา 🌼พช.เมืองนครราชสีมา ติดตามการด [...]

อ่านต่อ

🌼พช.เมืองนครราชสีมา ติดตามการดำเนินงานจัดเก็บและการบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) หมู่ 12,13,14,7 ต.โคกกรวด และ ม.10 ต.สุรนารี

📣ข่าว พช.เมืองนครราชสีมา 🌼พช.เมืองนครราชสีมา ติดตามการด [...]

อ่านต่อ

🌼พช.เมืองนครราชสีมา ติดตามการดำเนินงานจัดเก็บและการบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) บ้านหนองออก หมู่ที่ 10 ตำบลจอหอ

📣ข่าว พช.เมืองนครราชสีมา 🌼พช.เมืองนครราชสีมา ติดตามการด [...]

อ่านต่อ

🌼พช.เมืองนครราชสีมา ติดตามการดำเนินงานจัดเก็บและการบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ตำบลหนองบัวศาลา เทศบาลตำบลสุรนารี เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด ตำบลพุดซา

📣ข่าว พช.เมืองนครราชสีมา 🌼พช.เมืองนครราชสีมา ติดตามการด [...]

อ่านต่อ

🌼พช.เมืองนครราชสีมา ติดตามการดำเนินงานจัดเก็บและการบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) บ้านกรูด หมู่ที่ 11 ตำบลจอหอ

📣ข่าว พช.เมืองนครราชสีมา 🌼พช.เมืองนครราชสีมา ติดตามการด [...]

อ่านต่อ

🍃พช.เมืองนครราชสีมา ดำเนินกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงขยายผล ตำบลพี่ตำบลน้องผนึกกำลังสร้างความมั่นคงทางอาหาร บ้านบุญเรือง ตำบลหนองจะบก 🍃

🍃ข่าว พช.เมืองนครราชสีมา🍃 🍃พช.เมืองนครราชสีมา ดำเนินกิจ [...]

อ่านต่อ

🌼พช.เมืองนครราชสีมา ร่วมกิจกรรมสัมภาษณ์คัดเลือกกิจกรรมและโปรแกรมท่องเที่ยวโอท็อปนวัติวิถี 50 ชุมชน ตาม โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี (9 เส้นทาง 9 ตำนานมรดกวัฒนธรรมท่องเที่ยววิถีไทย )

📣ข่าว พช.เมืองนครราชสีมา 🌼พช.เมืองนครราชสีมา ร่วมกิจกรร [...]

อ่านต่อ

🌼พช.เมืองนครราชสีมา ติดตามการดำเนินงานจัดเก็บและการบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) บ้านกล้วย หมู่ที่ 2 ตำบลจอหอ

📣ข่าว พช.เมืองนครราชสีมา 🌼พช.เมืองนครราชสีมา ติดตามการด [...]

อ่านต่อ