🌼พช.เมืองนครราชสีมา ประชุมเจ้าหน้าที่วางแผนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน

🌿ที่นี่โคราช 🌿
📣ข่าว พช.เมืองนครราชสีมา
🌼พช.เมืองนครราชสีมา ประชุมเจ้าหน้าที่วางแผนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน
ประจำเดือน มิถุนายน 2564 ☘️
📝วันอังคาร ที่ 8
เดือนมิถุนายน
พ.ศ.2564
🕘เวลา 13.00 น.
👉นายสัมฤทธิ์ ใจรักเรียน พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครราชสีมา ประชุมวางแผนการดำเนินงานยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือน มิถุนายน
ในการนี้ได้แจ้งข้อปฏิบัติราชการในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานต่างๆให้ดำเนินงาน ตามแนวทางและระยะเวลาที่กำหนด พร้อมรับทราบปัญหาในการดำเนินงานในเดือนที่ผ่านมาและร่วมวางแผนหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน
📌 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครราชสีมา
อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
#chang for good #CNS
#CDD #เมืองโคราช
#จังหวัดนครราชสีมา
#กรมการพัฒนาชุมชน
📸สถานีข่าว พช.เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

(Visited 15 times, 1 visits today)