🌼พช.เมืองนครราชสีมา ร่วมมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ปี2564 ตำบลสุรนารี 🌼

ที่นี่โคราช
📣ข่าว พช.เมืองนครราชสีมา

🌼พช.เมืองนครราชสีมา ร่วมมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ปี2564 ตำบลสุรนารี 🌼

📝วันอังคารที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2564

🕘เวลา 10.00 น.

👉นายสัมฤทธิ์ ใจรักเรียน พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา พร้อมด้วย นายนารากร หวังบุญกลาง นักวิชาการพัมนาชุมชนชำนาญการ ร่วมพิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ปี 2564 อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครราชสีมา ร่วมกับ เทศบาลตำบลสุรนารี วงเงินช่วยเหลือ จำนวน 3,176,227.25 บาท รวมเกษตรกรทั้งหมดจำนวน 423 ราย

📌 ณ เทศบาลตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

#chang for good #CNS
#CDD #เมืองโคราช
#จังหวัดนครราชสีมา
#กรมการพัฒนาชุมชน
📸สถานีข่าว พช.เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

(Visited 12 times, 1 visits today)