🌼พช.เมืองนครราชสีมา ร่วมกับ พช.โคราช เตรียมพื้นที่ในการดำเนินการปลูกผักสวนครัว ระยะที่ 2 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 🌼

ี่นี่โคราช
📣ข่าว พช.เมืองนครราชสีมา

🌼พช.เมืองนครราชสีมา ร่วมกับ พช.โคราช เตรียมพื้นที่ในการดำเนินการปลูกผักสวนครัว ระยะที่ 2 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 🌼

📝วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2564

🕘เวลา 09.00 น.

👉นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้
นางจำเรียง มณีพินิจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นายสัมฤทธิ์ ใจรักเรียน
พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครราชสีมา นายสมชาย แพทย์เมืองจันทร์ สจ.อำเภอเสิงสาง และผู้ใหญ่บ้านบ้านโพนสูง หมู่ที่ 4 ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมืองนครราชสีมา ร่วมเตรียมพื้นที่ในการปลูกผัก สำหรับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2” จะเป็นรากฐานความมั่นคงทางอาหารในระยะยาวอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งด้วย เพื่อเป็นการเชิญชวนประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา ทุกท่านมาร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างสุขภาพที่ดี ด้วยการบริโภคพืชผักสวนครัวที่สด สะอาด ปลอดภัย ไร้สารพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า และมีความสุขอย่างยั่งยืน

👉โดยได้ปรับปรุงแปลงผัก และเตรียมดินรวมจำนวน 18 แปลง ซึ่งจะได้นำเมล็ดพันธุ์ผัก มาลงแปลงปลูก ประกอบด้วยผักประเภทกินใบ ผักสวนครัวกินผล ในลำดับต่อไป

📌 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

#chang for good #CNS
#CDD #เมืองโคราช
#จังหวัดนครราชสีมา
#กรมการพัฒนาชุมชน
📸สถานีข่าว พช.เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

(Visited 18 times, 1 visits today)