☘️ พช.เมืองนครราชสีมา ร่วมกิจกรรมโครงการตลาดสินค้าเกษตร ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ อำเภอเมืองนครราชสีมา☘️

🍃ข่าวพช.เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา🍃 ☘️ พช.เมืองน [...]

อ่านต่อ

☘️ พช.เมืองนครราชสีมา ลงพื้นที่ถ่ายทำสื่อประชาสัมพันธ์พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล บ้านระงมพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองนครราชสีมา ☘️

🍃ข่าวพช.เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา🍃 ☘️ พช.เมืองน [...]

อ่านต่อ

🌼พช.เมืองนครราชสีมา ร่วมมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ปี2564 ตำบลสุรนารี 🌼

ที่นี่โคราช 📣ข่าว พช.เมืองนครราชสีมา 🌼พช.เมืองนครราชสีม [...]

อ่านต่อ

🌼พช.เมืองนครราชสีมา ร่วมกับ พช.โคราช เตรียมพื้นที่ในการดำเนินการปลูกผักสวนครัว ระยะที่ 2 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 🌼

ี่นี่โคราช 📣ข่าว พช.เมืองนครราชสีมา 🌼พช.เมืองนครราชสีมา [...]

อ่านต่อ