พช.เมืองนครราชสีมา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกลุ่ม OTOP สานตะกร้าพลาสติกและ ติดตามศูนย์เรียนรู้การเพาะเห็ดของศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา

📣ข่าวประชาสัมพันธ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสี [...]

อ่านต่อ

พช.เมืองนครราชสีมา ติดตามการดำเนินงานการทอผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ของร้านดีเทล อำเภอเมืองนครราชสีมา

📣ข่าวประชาสัมพันธ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสี [...]

อ่านต่อ

🥦🥬พช.เมืองนครราชสีมา ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้งเพื่อบรรเทา ภัยแล้งและโคก หนอง นา โมเดล บ้านหนองไทร หมู่ 5 ตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา🥒🥬

📣ข่าวประชาสัมพันธ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสี [...]

อ่านต่อ

🥦🥬พช.เมืองนครราชสีมา ดำเนิน โครงการ สตรีกับการฝึกทักษะอาชีพการทำขนมไทย บ้านสำโรง ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

📣ข่าวประชาสัมพันธ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสี [...]

อ่านต่อ