🌼พช.เมืองนครราชสีมา ร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมสวมใส่ผ้าไทย สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย 🌻

🌿ที่นี่โคราช 🌿 📣ข่าว พช.เมืองนครราชสีมา 🌼พช.เมืองนครราช [...]

อ่านต่อ

🌼พช.เมืองนครราชสีมา บูรณาการหน่วยงานภาคีการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงและทฤษฎีใหม่ รูปแบบประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ บ้านสวนบุญลำใย ม.13 ต.พุดซา 🌻

🌿ที่นี่โคราช 🌿 📣ข่าว พช.เมืองนครราชสีมา 🌼พช.เมืองนครราช [...]

อ่านต่อ