🌼พช.เมืองนครราชสีมา ร่วมกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 52 ปีการดำเนินโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน🌼

🌿ที่นี่โคราช 🌿

📣ข่าว พช.เมืองนครราชสีมา

🌼พช.เมืองนครราชสีมา ร่วมกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 52 ปีการดำเนินโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน

📝วัน ศุกร์ ที่ 29
เดือนมกราคม
พ.ศ.2564

🕘เวลา 09.00 น.

🌻⏩⏩นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดงาน การจัดกิจกรรม”รวมพลัง อช. สานต่อ ศาสตร์พระราชา พัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืน เนื่องในวาระครบรอบ 52 ปี โครงการ พัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน และมหกรรมแสดงผลสำเร็จการสร้างวัฒนธรรมปลูกผัก ประจำครัวเรือน โครงการของขวัญปีใหม่ “มท.สร้างสุข (Happy creation)”
✅✅นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวต้อนรับ และนางอรุณรัตน์ ชิงชนะพัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้
👉👉นายสัมฤทธิ์. ใจรักเรียน พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมรายละเอียดดังนี้
1. นำผู้นำ อช. ดีเด่น เข้ารับเกียรติบัตร ประจำปี 2563 จำนวน 2 ราย ได้แก่
– นายประพัฒน์ เจริญรัตน์ ผู้นำอช. ตำบลจอหอ
– นางสุณีมาศ ลิมพานนท์ ผู้นำ อช. ตำบลหนองระเวียง
2. จัดถุงยังชีพ และเมล็ดพันธุ์ผัก ให้ครัวเรือนยากจน ตาม โครงการ “มท.สร้างสุข (Happy creation)” แก้จน คนโคราช
3. ร่วมจัดนิทรรศการ การสร้างวัฒนธรรมปลูกผัก ประจำครัวเรือน กระบวนการที่ 3 ทำเป็นการรวมกลุ่มอาชีพ ในการแปรรูปกล้วย โดย นายอรุณ ขันโคกสูง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 บ้านโพนสูง ตำบลหมื่นไวย และนางดวง จินากูล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ร่วมนำเสนอการจัดนิทรรศการ

(ที่)ณ วัดหลุ่งประดู่หมู่ 1 ตำบลหลุ่งประดู่ อำเภอห้วยแถลง

#chang for good #CNS
#CDD #เมืองโคราช
#จังหวัดนครราชสีมา
#กรมการพัฒนาชุมชน
📸สถานีข่าว พช.เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

(Visited 18 times, 1 visits today)