🌼พช.เมืองนครราชสีมา ลงพื้นที่เตรียมเมล็ดพันธ์ผัก เพื่อนำไปแบ่งปันในกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 52 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน🌼

🌿ที่นี่โคราช 🌿

📣ข่าว พช.เมืองนครราชสีมา

🌼พช.เมืองนครราชสีมา ลงพื้นที่เตรียมเมล็ดพันธ์ผัก เพื่อนำไปแบ่งปันในกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 52 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน🌼

📝วันพฤหัสบดี ที่ 27
เดือนมกราคม
พ.ศ.2564

🕘เวลา 09.00 น.

นายสัมฤทธิ์ ใจรักเรียน พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน​ และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน​ ลงพื้นที่เพื่อเตรียมเมล็ดพันธ์ผักเพื่อนำไปแบ่งปันในกิจกรรมเนื่องในวาระ ครบรอบ 52 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน และมหกรรมแสดงผลสำเร็จการสร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำ ครัวเรือน โครงการปีใหม่ มท. สร้างสุข ในวันที่ 29 มกราคม 2564 ณ วัดหลุ่งประดู่ หมู่ที่ 1 ตำบลหลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา

📌 ณ พื้นที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ นางนภารัตน์ เลขจิตร หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัวศาลา
อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา

#chang for good #CNS
#CDD #เมืองโคราช
#จังหวัดนครราชสีมา
#กรมการพัฒนาชุมชน
📸สถานีข่าว พช.เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

(Visited 11 times, 1 visits today)