🌼พช.เมืองนครราชสีมา ร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมสวมใส่ผ้าไทย สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย 🌻

🌿ที่นี่โคราช 🌿

📣ข่าว พช.เมืองนครราชสีมา

🌼พช.เมืองนครราชสีมา ร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมสวมใส่ผ้าไทย สืบสานอนุรักษ์ศิลป์
ผ้าถิ่นไทย 🌻

📝วันศุกร์ ที่ 22
เดือนมกราคม
พ.ศ.2564

🕘เวลา 09.00 น.

👉นายสัมฤทธิ์ ใจรักเรียน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครราชสีมา ทีมงานนักการตลาดรุ่นใหม่จังหวัดนครราชสีมา และ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบ้านโพธิ์ คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลบ้านโพธิ์ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์การสวมใส่ผ้าไทย ผ้าลายเอกลักษณ์ เพื่อเป็นการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน
✍️โดยในการลงพื้นที่ดังกล่าวมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
– ถ่ายภาพนิ่งและสื่อวีดิทัศน์ ร่วมรณรงค์การสวมใส่ผ้าไทย ณ ปราสาทหินพนมวัน ต. บ้านโพธิ์ อ.เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
– ถ่ายภาพนิ่งและสื่อวีดิทัศน์ ร่วมรณรงค์การสวมใส่ผ้าไทย ณ อุโมงค์ต้นตาล ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
– ถ่ายภาพนิ่งและสื่อวีดิทัศน์ ร่วมรณรงค์การสวมใส่ผ้าไทย ณ สวนหนุ่มเกษตร สวนปอเทืองเเละสวนเมล่อน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านมะค่า ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
📌ณ ปราสาทหินพนมวัน
ตำบลบ้านโพธิ์
อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา

#chang for good #CNS
#CDD #เมืองโคราช
#จังหวัดนครราชสีมา
#กรมการพัฒนาชุมชน
📸สถานีข่าว พช.เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

(Visited 21 times, 1 visits today)