🌼พช.เมืองนครราชสีมา ร่วมกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 52 ปีการดำเนินโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน🌼

🌿ที่นี่โคราช 🌿 📣ข่าว พช.เมืองนครราชสีมา 🌼พช.เมืองนครราช [...]

อ่านต่อ

🌼พช.เมืองนครราชสีมา ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเมืองนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2564🌼

🌿ที่นี่โคราช 🌿 📣ข่าว พช.เมืองนครราชสีมา 🌼พช.เมืองนครราช [...]

อ่านต่อ

🌼พช.เมืองนครราชสีมา ลงพื้นที่เตรียมเมล็ดพันธ์ผัก เพื่อนำไปแบ่งปันในกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 52 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน🌼

🌿ที่นี่โคราช 🌿 📣ข่าว พช.เมืองนครราชสีมา 🌼พช.เมืองนครราช [...]

อ่านต่อ