🌟 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วย พช.เมืองนครราชสีมา ลงพื้นที่โคกหนองนาโมเดล หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสูง 🌟

⏩🌟ที่นี่โคราช 🌟 📣ข่าว พช.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 🌟 [...]

อ่านต่อ

🌟พช.เมืองนครราชสีมา เข้ารับชมการประชุมการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (video Conference ) ครั้ง 8/2563 🌟

⏩🌟ที่นี่โคราช 🌟 📣ข่าว พช.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 🌟 [...]

อ่านต่อ