✍️ พช.เมืองนครราชสีมา ร่วมพิธีมหามงคลรวมศาสนา 3 ธันวาคม 2563 รวมใจภักดิ์ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “พ่อแห่งแผ่นดิน”

⏩🌟ที่นี่โคราช 🌟 📣ข่าว พช.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ✍ [...]

อ่านต่อ

🌟พช.เมืองนครราชสีมา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน โครงการแก้ไจปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ตำบลหนองระเวียง🌟

🌿ที่นี่โคราช 🌿 📣ข่าว พช.อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนคร [...]

อ่านต่อ

🌟 นายอำเภอเมือง นครราชสีมาพร้อมด้วย พช.เมืองนครราชสีมา ลงพื้นที่โคกหนองนาโมเดล บ้านระงมพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสูง 🌟

⏩🌟ที่นี่โคราช 🌟 📣ข่าว พช.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 🌟 [...]

อ่านต่อ

🌟 พช.เมืองนครราชสีมา เป็นวิทยากร โครงการส่งเสริมพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง 🌟

⏩🌟ที่นี่โคราช 🌟 📣ข่าว พช.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 🌟 [...]

อ่านต่อ