🌟พช.เมืองนครราชสีมา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการโคกหนองนา บ้านหนองระเวียง หมู่ 12 ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา 🌟

🌿ที่นี่โคราช 🌿 📣ข่าว พช.เมืองนครราชสีมา 🌟พช.เมืองนครราช [...]

อ่านต่อ

🌟พช.เมืองนครราชสีมา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชนบ้านแปะ หมู่ที่ 8 ตำบลสีมุม อำเภอเมืองนครราชสีมา 🌟

🌿ที่นี่โคราช 🌿 📣ข่าว พช.เมืองนครราชสีมา 🌟พช.เมืองนครราช [...]

อ่านต่อ