🌟พช.เมืองนครราชสีมา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชนบ้านแปะ หมู่ที่ 8 ตำบลสีมุม อำเภอเมืองนครราชสีมา 🌟

🌿ที่นี่โคราช 🌿

📣ข่าว พช.เมืองนครราชสีมา

🌟พช.เมืองนครราชสีมา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชนบ้านแปะ
หมู่ที่ 8 ตำบลสีมุม
อำเภอเมืองนครราชสีมา 🌟

📝วันศุกร์ ที่ 4
เดือนธันวาคม
พ.ศ.2563

🕘เวลา 10.00 น.

👉นายสัมฤทธิ์. ใจรักเรียน พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชนบ้านแปะ หมู่ที่ 8 ตำบลสีมุม อำเภอเมืองนครราชสีมา โดยเมนูอาชีพที่ทำได้แก่การทำแหนม ไส้กรอก โดยทางกลุ่มได้มีการสาธิตวิธีการทำ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเตรียมความพร้อมขยายผลในการพัฒนาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบปีงบประมาณ พ.ศ.2664 ต่อไป

📌 บ้านแปะ หมู่ที่ 8
ตำบลสีมุม
อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา

#chang for good #CNS
#CDD #เมืองโคราช
#จังหวัดนครราชสีมา
#กรมการพัฒนาชุมชน
📸สถานีข่าว พช.เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

(Visited 50 times, 1 visits today)