🌟พช.เมืองนครราชสีมา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการโคกหนองนา บ้านหนองระเวียง หมู่ 12 ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา 🌟

🌿ที่นี่โคราช 🌿

📣ข่าว พช.เมืองนครราชสีมา

🌟พช.เมืองนครราชสีมา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการโคกหนองนา บ้านหนองระเวียง หมู่ 12 ตำบลหนองระเวียง
อำเภอเมืองนครราชสีมา 🌟

📝วันศุกร์ ที่ 4
เดือนธันวาคม
พ.ศ.2563

🕘เวลา 15.00 น.

👉นายสัมฤทธิ์. ใจรักเรียน พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยมีพื้นที่ในการดำเนินโครงการทั้งสิ้น 18 ไร่ โดยเจ้าของพื้นที่ได้นำเสนอข้อมูลในการทำและพาเยี่ยมชมบริเวณพื้นที่พร้อมได้นำเสนอหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

📌 บ้านหนองระเวียง หมู่ที่ 12
ตำบลหนองระเวียง
อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา

#chang for good #CNS
#CDD #เมืองโคราช
#จังหวัดนครราชสีมา
#กรมการพัฒนาชุมชน
📸สถานีข่าว พช.เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

(Visited 129 times, 1 visits today)