🌟 นายอำเภอเมือง นครราชสีมาพร้อมด้วย พช.เมืองนครราชสีมา ลงพื้นที่โคกหนองนาโมเดล บ้านระงมพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสูง 🌟

⏩🌟ที่นี่โคราช 🌟

📣ข่าว พช.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

🌟 นายอำเภอเมือง
นครราชสีมาพร้อมด้วย
พช.เมืองนครราชสีมา ลงพื้นที่โคกหนองนาโมเดล บ้านระงมพัฒนา
หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสูง 🌟

📝วันพุธ ที่ 3
เดือนธันวาคม
พ.ศ.2563

🕘เวลา 10.00 น.

👉นายชนะ. ธรณีทอง🌟
นายอำเภอเมืองนครราชสีมา ลงพื้นที่โคกหนองนาโมเดล ของนายณรงค์ พงษ์เกาะ บ้านระงมพัฒนา หมู่ที่ 6
ตำบลโคกสูง ตาม โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยมีนายเกษม พงษ์เกาะ กำนันตำบลโคกสูง ร่วมต้อนรับ
👉ในการนี้นายสัมฤทธิ์. ใจรักเรียน พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครราชสีมา ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อติดตามการดำเนินงาน โดยนายณรงค์ พงษ์เกาะ เจ้าของพื้นที่ได้นำเสนอข้อมูลการทำและพาเยี่ยมชมบริเวณพื้นที่และได้นำเสนอศาสตร์พระราชาในการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อพัฒนาพื้นที่ตามทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล และได้ร่วมปลูก ต้น ฝรั่งกิมจู พร้อมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้

📌ณ บ้านระงมพัฒนา หมู่ที่ 6
ตำบลโคกสูง
อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา

#chang for good #CNS
#CDD #เมืองโคราช
#จังหวัดนครราชสีมา
#กรมการพัฒนาชุมชน
📸สถานีข่าว พช.เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

(Visited 59 times, 1 visits today)