🌟พช.เมืองนครราชสีมา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน โครงการแก้ไจปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ตำบลหนองระเวียง🌟

🌿ที่นี่โคราช 🌿

📣ข่าว พช.อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

🌿ที่นี่โคราช 🌿

📣ข่าว พช.อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

🌟พช.เมืองนครราชสีมา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน โครงการแก้ไจปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
ตำบลหนองระเวียง🌟

📝วันพฤหัสบดี ที่ 3
เดือนธันวาคม
พ.ศ.2563

🕘เวลา 14.30 น.

👉นายสัมฤทธิ์. ใจรักเรียน พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา มอบหมายนายวิชญ์วรุจ รักษาภักดี และ นายอมร ฉิมนอก นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานหมู่บ้านโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน รวมถึงติดตามการส่งใช้เงินและปัญหาในการดำเนินโครงการของกลุ่ม พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ และคำแนะนำในการบริหารจัดการ เงิน กข.คจ.

📌 บ้านมาบมะค่า หมู่ที่ 7 และ
บ้านโนนมะกอก หมู่ที่ 15
ตำบลหนองระเวียง
อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา

#chang for good #CNS
#CDD #เมืองโคราช
#จังหวัดนครราชสีมา
#กรมการพัฒนาชุมชน
📸สถานีข่าว พช.เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
📝วันพฤหัสบดี ที่ 3
เดือนธันวาคม
พ.ศ.2563

(Visited 11 times, 1 visits today)