✍️ พช.เมืองนครราชสีมา ร่วมพิธีมหามงคลรวมศาสนา 3 ธันวาคม 2563 รวมใจภักดิ์ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “พ่อแห่งแผ่นดิน”

⏩🌟ที่นี่โคราช 🌟

📣ข่าว พช.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

✍️ พช.เมืองนครราชสีมา ร่วมพิธีมหามงคลรวมศาสนา 3 ธันวาคม 2563 รวมใจภักดิ์ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “พ่อแห่งแผ่นดิน”

🌟วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม
พ.ศ. 2563

⏰ เวลา 15.00 น.
จังหวัดนครราชสีมา จัดพิธีมหามงคลรวมศาสนา 3 ธันวาคม 2563 รวมใจภักดิ์ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “พ่อแห่งแผ่นดิน” โดยนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นำข้าราชการ ศาสนิกชนทุกศาสนาและประชาชน ร่วมพิธีมหามงคลรวมศาสนา 3 ธันวาคม 2563 รวมใจภักดิ์ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “พ่อแห่งแผ่นดิน”ประกอบด้วย ผู้นำศาสนาอิสลามกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและกล่าวดุอาอ์ขอพร,ผู้นำศาสนาคริสต์ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพร และผู้นำศาสนาซิกข์กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสังคีตาจารย์และศาสนาจารย์สวดกีรตันและอัรดาสของพรจากพระศาสดา
👉 นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนางสาวธัญลักษณ์ ชันไธสง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานงานฯ
👉นายสัมฤทธิ์ ใจรักเรียน พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครราชสีมา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

📌ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา

#chang for good #CNS
#CDD #เมืองโคราช
#จังหวัดนครราชสีมา
#กรมการพัฒนาชุมชน
📸สถานีข่าว พช.เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

(Visited 19 times, 1 visits today)