🌟 พช.เมืองนครราชสีมา สนับสนุนผู้ประกอบการในการขึ้นทะเบียน OTOP ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 🌟

⏩🌟ที่นี่โคราช 🌟

📣ข่าว พช.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

🌟 พช.เมืองนครราชสีมา สนับสนุนผู้ประกอบการในการขึ้นทะเบียน OTOP ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 🌟

📝วันพุธ ที่ 2
เดือนธันวาคม
พ.ศ.2563

🕘เวลา 14.00 น.

👉นายสัมฤทธิ์. ใจรักเรียน พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา มอบหมาย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครราชสีมา ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียน OTOP ผู้ผลิตผู้ประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พศ.2564 พร้อมให้คำแนะนำในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ และการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ OTOP ทั้ง 5 ประเภท

📌 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา

#chang for good #CNS
#CDD #เมืองโคราช
#จังหวัดนครราชสีมา
#กรมการพัฒนาชุมชน
📸สถานีข่าว พช.เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

(Visited 21 times, 1 visits today)